INSATISFET

no et farà mal de ventre O, es diu a algú per a indicar-li que no obtindrà allò que desitja (A-M)

Ja sabem que volies anar de viatge amb ells però, com que no tindràs festa a la feina, no hi podràs anar. No et farà mal de ventre, no