INSACULACIÓ

de sac i sort SCoord, a les illes Balears, insaculació (EC)

Va caldre que el rei fes una elecció de sac i sort

de sac