INSÍPID

no tenir solta SV, insípid / ésser mancat de sabor, fat (Fr, *)

Aquests macarrons no tenen solta (Només s’usa amb noms que denoten menjars com a subjecte)

no tenir suc ni bruc

fondre’s dins la boca (ant.), tenir bon paladar (ant.)

no tenir suc ni bruc SV, insípid / mancat de sabor, fat (Fr, *)

Aquesta sopa és desassaborida, no té suc ni bruc / Per dinar va fer un guisat sense suc ni bruc (També s’usa amb la forma sense suc ni bruc. Només s’usa amb noms que denoten menjars com a subjecte)

no tenir solta

fondre’s dins la boca (ant.), tenir bon paladar (ant.)

sortir carbassa SV, ésser (un meló) aigualit, insípid (EC)

Aquest meló ens ha sortit carbassa