INQUISICIÓ

el sant ofici SD, la Inquisició / tribunal eclesiàstic, sovint estatal, que vetllava per la puresa de la fe, inquirint i castigant les doctrines que se’n desviaven (IEC, *)

El sant ofici és un altre nom per a designar la Inquisició