INQUIETAR

treure-li els pixats del ventre (a algú) SV, llevar la tranquil·litat a algú, fer-li por (A-M)

Fa uns dies que rep unes trucades misterioses que li treuen els pixats del ventre

treure (algú) de compàs, alçar el ventrell (a algú), donar mal de ventre (a algú)

fer venir el ventre al coll (a algú) (p.ext.)