INOPORTUNAMENT

a deshora SP, a una hora intempestiva; no a l’hora convenient / a una hora intempestiva, quan no és el moment oportú (R-M, IEC)

Vaig anar-hi a deshora, i naturalment, la botiga ja era tancada / Feren la proposta a deshora; ningú no havia parlat prou de la situació (R-M)

a destemps, en mal punt, en mala hora, a tres quarts de quinze, a les tantes, a altra hora, fora d’hora, fora de temps, a les talúries, amb retard

a bona hora (ant.), a punt (ant.)

a destemps SP, en un moment inoportú (R-M)

Això que li has dit ara ja no li pot fer cap efecte, car és a destemps; havies de contestar-li al mateix moment que ell et va ofendre (R-M)

a deshora, fora d’hora, fora de temps

a temps (ant.), al seu temps (ant.)

[destemps: mot no registrat a l’IEC]

en mal punt SP, inoportunament / en moment inoportú (R-M, *)

Vaig arribar en mal punt, perquè tenien feina i no em van poder atendre (R-M)

a deshora, en mala hora

a punt (ant.)

en mala hora SP, en moment inoportú (R-M)

Has arribat en mala hora perquè ja no tindràs temps de sopar abans de la conferència (R-M)

a deshora, a altra hora, en mal punt

a bona hora (ant.)

a la mala hora (Mall., Men.)