INOFENSIU

ésser bona aigua tot O, ésser inofensiva una cosa que semblava molt perillosa (A-M)

Prou estava espantat, però tot va ésser bona aigua (A-M)

[Cardona, Solsona (A-M)]

incapaç de matar una mosca SA, expressió que hom aplica a una persona de molt bon cor, inofensiva

Per què li tens por, si és incapaç de matar una mosca? (També s’usa amb la forma no ésser capaç de matar una mosca)

incapaç de fer mal a una mosca

no haver trencat mai cap plat ni cap olla SV, es diu d’una persona aparentment inofensiva (A-M)

Ara fa l’escrupolós, com si no hagués trencat mai cap plat ni cap olla; però ja li coneixem les malifetes (Sovint s’usa amb l’adverbi encara) (R-M)

no haver trencat cap plat

incapaç de fer mal a una mosca (p.ext.), bon jan (p.ext.), bona mossa (p.ext.), no fer mal ni al pa (p.ext.)