INNOVADOR

a l’avançada de SP, innovant / introduint quelcom de nou en alguna comesa (R-M, *)

Són uns investigadors que es mouen a l’avançada de la ciència / Treballen molt a l’avançada: s’apropien de qualsevol innovació (El complement és opcional) (R-M)

a l’avantguarda de (p.ext.)

sense precedents SP, que mai n’hi ha hagut cap altre d’igual

Aquell va ser un descobriment sense precedents, molt important a la seva època

no tenir nom, mai no vist