INNOCENT

ésser un angelet SV, innocent / es diu per a referir-se a una persona jove que és molt innocent (Fr, *)

Encara és un angelet, ha de viure molt per arribar a tenir la teva vivor

dormir com un angelet (p.ext.), dormir com un innocent (p.ext.), dormir com un sant (p.ext.)

net de culpa SA, innocent / que no ha fet mal, exempt de culpa (R-M, *)

Tu ets net de culpa i ho pots provar; no t’encaparris, doncs / Va sortir net de culpa del judici, però el disgust no l’hi treu ningú (R-M)

no tenir culpa ni pecat (d’alguna cosa), tenir el cor net

no haver-li caigut el groc del bec (a algú) O, ésser molt innocent o mancat d’experiència (A-M)

Encara no li ha caigut el groc del bec i és molt fàcil prendre-li el pèl / Ja pot compondre’s tot sol; ja li ha caigut el groc del bec i sap què fa (*, R-M)

no haver sortit de l’ou, tenir el bec groc

[Barc. (A-M)]

no tenir cap ceba que li cogui als ulls SV, no tenir cap culpa ni responsabilitat en un afer (A-M)

No li tiris les culpes al Joan perquè ell no té cap ceba que li cogui els ulls

no tenir culpa ni pecat (d’alguna cosa), no haver trencat cap plat

[Vallès (A-M)]

no tenir culpa ni pecat (d’alguna cosa) SV, no ésser causa d’alguna cosa, no tenir-hi intervenció (A-M)

No la renyis; del robatori, l’Anna no en té culpa ni pecat / De les pintades de l’institut, la seva filla està sense culpa ni pecat (També s’usa amb la forma sense culpa ni pecat)

no tenir cap ceba que li cogui als ulls, net de culpa

tenir el cor net SV, ésser innocent (R-M)

Ell tenia el cor net i confiava que se li faria justícia; no podien acusar-lo de res / Si tens el cor net, no te’n preocupis més, d’aquesta història; a la fi la veritat se sabrà (R-M)

tenir les mans netes, tenir la consciència neta, net de culpa, cor net i cap dret

poder dormir tranquil (p.ext.), jugar net (p.ext.), dormir segur (p.ext.), dormir descansat (p.ext.)

tenir la consciència neta SV, estar sense pecat (A-M)

Ell és innocent, té la consciència neta i mai no faria una cosa així

tenir el cor net, tenir les mans netes, cor net i cap dret

tenir la consciència bruta (ant.), tenir la consciència tranquil·la (p.ext.), descarregar la consciència (p.ext.), netejar la consciència (p.ext.), jugar net (p.ext.), poder dormir tranquil (p.ext.), dormir segur (p.ext.), dormir descansat (p.ext.)

tenir les mans netes SV, ésser innocent / no haver fet guany il·lícit en un afer (R-M, IEC)

Està convençut que ell té les mans netes, que és innocent / T’asseguro que ell no ha intervingut en aquest afer; té les mans ben netes / Ha treballat sempre amb les mans netes i sense subterfugis (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival i amb la forma amb les mans netes) (*, R-M, R-M)

tenir el cor net, tenir la consciència neta

tenir les mans brutes (ant.), no ficar-se res a la butxaca (p.ext.), jugar net (p.ext.), poder dormir tranquil (p.ext.), dormir segur (p.ext.), dormir descansat (p.ext.)