INJUSTIFICADAMENT

contra raó SP, sense cap justificació / [obrar] en desacord amb la veritat o la justícia (EC, A-M)

Va actuar contra raó; per això no hi estic d’acord (S’usa normalment com a complement de verbs que denoten acció. També s’usa amb el quantificador tot en posició prenominal)

sense raó

amb raó (ant.)

per vici SP, [fer-la] per costum, gairebé sense intenció de fer alguna cosa (A-M)

S’escurava contínuament el coll per vici, perquè en definitiva no hi tenia res / Rondina per vici (A-M, *)

sense motiu, perquè sí

menjar per menjar (p.ext.)

perquè sí SConj, sense justificació (R-M)

Si va dir això, un motiu o altre deu tenir, ell no parla perquè sí / Si s’ha decidit a anar-se’n, per alguna cosa deu ser; no és dels qui fan les coses perquè sí (R-M)

sense motiu, per vici

per misses a dir (p.ext.), per la seva bona cara (p.ext.)

sense am ni em SP, sense justificació (R-M)

Sempre venia a veure’ns, i ara, sense am ni em, ens gira la cara; no m’ho explico (R-M)

sense més sal ni més oli, sense quant val ni quant costa, sense més ni més, sense més sal ni més oli, sense com va ni com ve, sense més ni pus

[am, em: mots no registrats a l’IEC]

sense més ni més SP, de manera injustificada / inconsideradament, sense justificació o sense motius (EC)

Té un caràcter mol estrany; ahir es va enfadar sense més ni més perquè li va semblar que el miràvem massa / No pots enfadar-te amb la gent sense més ni més (R-M, *)

sense quant val ni quant costa, sense més sal ni més oli, sense motiu, sense raó, sense com va ni com ve, sense am ni em, sense to ni so

amb raó (ant.), per misses a dir (p.ext.)

sense més sal ni més oli SP, de manera injustificada / sense motiu raonable (R-M, A-M)

No ens coneixia de res i el primer dia d’anar a la reunió, sense més sal ni més oli, ens va gairebé insultar a tots (R-M)

sense quant val ni quant costa, sense més ni més, sense motiu, sense raó, sense com va ni com ve, sense am ni em, sense més ni pus

no tenir solta ni volta (p.ext.)

[Val. (A-M)]

sense motiu SP, d’una manera irracional, injustificada (EC)

T’enfades sense motiu

sense raó, per vici, sense més ni més, sense més sal ni més oli, sense quant val ni quant costa, perquè sí

amb raó (ant.)

sense quant val ni quant costa SP, injustificadament / inconsideradament, sense justificació o sense motius (R-M, *)

Estàvem parlant a la porta de casa seva i sense quant val ni quant costa ens va deixar plantats i va tancar amb una revolada (R-M)

sense més ni més, sense com va ni com ve, sense més sal ni més oli, sense am ni em, sense motiu, sense raó, sense més ni pus

sense a quant va ni quant costa (v.f.)

sense raó SP, sense concordança amb la veritat o la justícia (A-M)

T’has disgustat sense raó (EC)

sense motiu, sense substància, sense més ni més, sense més sal ni més oli, sense quant val ni quant costa, contra raó

amb raó (ant.)

sense substància SP, sense oportunitat o utilitat (EC)

He fet un comentari sense substància / La seva ha estat una actuació sense substància; ningú no l’ha trobada justa (EC, *)

sense raó

sense to ni so SP, injustificadament, inconvenientment / sense motiu raonable (R-M, A-M)

Li he preguntat sobre algunes particularitats del seu llibre i m’ha contestat sense to ni so que estava tip de preguntes (R-M)

sense més ni més

no tenir solta ni volta (p.ext.)