INJUSTAMENT

a tort SP, sense raó, injustament (EC)

Aquesta llei ha estat aplicada a tort; calia eximir-ne els casos que s’hi especifiquen i no s’ha fet així / L’has blasmat a tort (R-M, EC)

de maljust, a contrafur