INJUSTÍCIA

clamar a Déu SV, ésser una acció d’una injustícia evident (EC)

L’empobriment del tercer món clama a Déu

clamar al cel

clamar al cel SV, ésser abominable, una injustícia grossa (A-M)

Volen condemnar el presumpte lladre sense tenir proves de la seva culpabilitat: això clama al cel

clamar a Déu

la llei de l’embut SD, normes, obligacions, etc., que els qui tenen alguna mena de poder imposen arbitràriament i fan complir a llurs subordinats, als pobres, als mancats d’influència, etc., però no pas a ells mateixos (EC)

En aquella casa impera la llei de l’embut; els uns hi són molt ben considerats i d’altres, molt més eficients, són tractats de qualsevol manera (R-M)

mal dret (p.ext.)

mal dret SN, injustícia, mancament de raó (A-M)

Això que li han fet és un mal dret

bon dret (ant.), la llei de l’embut (p.ext.)