INJUST

no hi ha dret O, expressió usada per a indicar que no és lícit, just, etc., de fer alguna cosa

Ja ho pots ben dir, no hi ha dret. Cal prendre mesures per tal que això no torni a succeir / No hi ha dret que en Joan cobri més que jo si fem la mateixa feina

no s’hi val

no poder passar (p.ext.), no poder anar (p.ext.)

no s’hi val O, expressió usada per a indicar que no és lícit, just, etc., de fer alguna cosa (EC)

No s’hi val a dir mentides! / A això no s’hi valia (També s’usa en pretèrit imperfet d’indicatiu) (EC, *)

no hi ha dret

no poder passar (p.ext.), no poder anar (p.ext.)