INJURIAR

deixar (algú) com un drap brut SV, omplir algú d’improperis, denigrar-lo / denigrar, insultar (IEC, R-M)

Quan s’enfada es posa de mala llet i deixa tothom com un drap brut / El va posar com un drap brut al mig del carrer (També s’usa amb el verb posar)

posar (algú) com un pedaç brut, dir-ne de tots colors (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), arrossegar (algú) pel fang, dir-li quatre fàstics (a algú), deixar (algú) com un porc, deixar (algú) verd, posar (algú) a parir

posar (algú) a les estrelles (ant.), posar (algú) dalt del candeler (ant.), posar (algú) dalt del cel (ant.), posar (algú) als núvols (ant.), quedar com un drap brut (inv.), tractar (algú) com un drap brut (p.ext.)

dir-li de tot (a algú) SV, insultar / expressió que indica que hom ha dit molts penjaments a algú, que l’ha atacat amb paraules molt ofensives (R-M, EC)

Es va indignar tant amb el seu soci que li va dir de tot / Quan el Pep s’ha enfadat, m’ha dit de tot (R-M, *)

dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne de tots colors (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li la lliçó del bacó (a algú), dir ses mil llàstimes (a algú)

dir-li el nom del porc (a algú) SV, insultar / parlar clar a algú, dir-li la veritat encara que li sàpiga greu (R-M, *)

Va plantar-se-li al davant i li va dir el nom del porc / Ho sento molt, però li vaig dir el nom del porc; ja no podia resistir més els seus maltractaments (R-M)

dir-li de tot (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li’n cent per un diner (a algú), dir-li la lliçó del bacó (a algú), dir-li peus de porc (a algú), dir-li quatre fàstics (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-ne de tots colors (a algú)

tirar-li llatinades (a algú) (p.ext.)

dir-ne de coents (a algú) SV, expressió que indica que hom ha dit molts penjaments a algú, que l’ha atacat amb paraules molt ofensives (EC)

Al sopar de Nadal va criticar molt el seu cap, en va dir de coents

dir-ne de tots colors (a algú), dir-li de tot (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li’n cent per un diner (a algú), dir ses mil llàstimes (a algú)

dir-ne de coentes (a algú) (v.f.)

dir-ne de tots colors (a algú) SV, expressió que indica que hom ha dit molts penjaments a algú, que l’ha atacat amb paraules molt ofensives (EC)

Va parlar molta estona i va dir-ne de tots colors / N’ha dit de tots colors, ha criticat els defectes de tothom. És un pocavergonya (R-M, *)

dir-li de tot (a algú), deixar (algú) com un drap brut, dir-ne de coents (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li la lliçó del bacó (a algú)

dir-ne de tot color (a algú) (v.f.), sentir-ne de tots colors (inv.), anar-se’n de la llengua (p.ext.), dir-ne de tots colors (p.ext.), engegar (alguna cosa) l’una darrere l’altra (p.ext.)

dir-ne de verdes i de madures (a algú) SV, ésser desvergonyit en el parlar / expressió que indica que hom ha dit molts penjaments a algú, que l’ha atacat amb paraules molt ofensives (Fr, EC)

N’ha dit de verdes i de madures al cap de secció i l’han acomiadat

dir-li el nom del porc (a algú), deixar (algú) com un drap brut, dir-ne de tots colors (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-ne per a salar (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li’n cent per un diner (a algú)

anar-se’n de la llengua (p.ext.), dir-ne de verdes i de madures (p.ext.)

dir-ne per a salar (a algú) SV, expressió que indica que hom ha dit molts penjaments a algú, que l’ha atacat amb paraules molt ofensives (EC)

La veïna del tercer pis n’ha dit per a salar al veí del segon / S’han posat a discutir al mig del supermercat i se n’han dit per a salar

dir-ne de tots colors (a algú), dir-ne de verdes i de madures (a algú), dir-ne de coents (a algú), dir-li de tot (a algú), dir-li el nom del porc (a algú), dir-ne de totes (a algú), dir-li peus de porc (a algú)

dir ses mil llàstimes (a algú) SV, dir moltes paraules ofensives a algú (A-M)

Va dir ses mil llàstimes a en Joan i per això ara no li parla

dir-li de tot (a algú), dir-ne de coents (a algú)

[Mall., Men. (A-M)]