INIGUALABLE

sens par SP, [ésser] únic en la seva classe o en un aspecte determinat; no tenir ningú igual o semblant (A-M)

És un personatge sens par

sense parió, sense parell, sens igual

no tenir punt de comparació amb (p.ext.), no tenir comparació amb (p.ext.), per excel·lència (p.ext.)

sense parell SP, que no hi ha res o ningú amb què o amb qui es pugui comparar (EC)

És un noi sense parell, no en trobaràs gaires així (També s’usa amb la forma sens parell)

sens igual, sense parió, sens par

no tenir punt de comparació amb (p.ext.), no tenir comparació amb (p.ext.), per excel·lència (p.ext.)