INICIALMENT

a la primeria de SP, als primers moments, dies, etc. (R-M)

A la primeria de viure sola, tenia por a les nits / A la primeria de casats era una cosa, però ara n’és una altra / Estic molt bé al pis nou, però a la primeria no m’hi sabia acostumar (El complement és opcional) (*, *, R-M)

al principi de, al començament de, d’antuvi

al començament de SP, als primers moments

Al començament de la reunió ningú no sabia quina podria ser la solució / Al començament del curs només eren la meitat d’alumnes que ara / Al començament de l’estiu s’ha de vigilar amb el sol, per no cremar-se / Al començament no n’estàvem convençuts, però després vam canviar d’opinió (El complement és opcional)

al principi de, a la primeria de, a l’origen de, a l’inici de

al final de (ant.), de bon començament (p.ext.)

al principi de SP, al primer temps o a la primera part d’una cosa (A-M)

Al principi de la tempesta gairebé no feia trons però després sí / Al principi de l’hivern ja feia molt fred / Al principi del llibre no sabia quin era el personatge bo i quin era el dolent / Al principi em queia molt bé, però ara se’m comença a fer una mica pesat (El complement és opcional)

al començament de, a la primeria de, a l’inici de, a l’origen de, de bon principi, de bell principi

al final de (ant.)