INICI

a començament de SP, en els primers moments d’algun període

A començament d’estiu anirem a Palamós / A començament de curs ens retrobarem a la universitat

a principi de, a entrada (d’algun temps), a l’entrant (d’algun temps)

a començaments de (v.f.), a final de (ant.), a mitjan (p.ext.), a mig (p.ext.)

a principi de SP, en els primers moments d’algun període

A principi de curs intentaré matricular-me d’aquesta assignatura

a entrada (d’algun temps), a l’entrant (d’algun temps)

a principis de (v.f.), a final de (ant.), a mitjan (p.ext.), a mig (p.ext.), any nou (p.ext.), Cap d’Any (p.ext.)

en nom de Déu SP, es diu en començar una feina (A-M)

Abans de començar, el poeta mallorquí va dir «En nom de Déu i començ»

punt de partida SN, el lloc des d’on es parteix o es posa algú o alguna cosa en moviment; fig., allò que es pren com a antecedent i fonament per a una activitat (A-M)

El punt de partida del seu discurs fou molt interessant, però després no el va saber desenvolupar correctament