INHIBIR-SE

no tenir art ni part (en alguna cosa) SV, no tenir cap interès ni cap intervenció en una cosa / no tenir-hi intervenció, no ésser-ne responsable (IEC, A-M)

T’asseguro que en aquell nomenament jo no vaig tenir-hi art ni part; la junta va fer el que va voler / Assistia a les reunions sense tenir-hi art ni part (També s’usa amb la forma sense art ni part (en alguna cosa) i sense tenir art ni part (en alguna cosa)) (R-M, *)

no voler saber res de

no voler saber res de SV, no admetre raons ni explicacions (A-M)

No vull saber res d’aquesta broma pesada que li voleu fer / No en vull saber res, d’aquest negoci

no tenir art ni part (en alguna cosa)

ficar cullerada (en alguna cosa) (ant.), posar mà (a alguna cosa) (ant.), estar llest (per algú) (p.ext.)