INGRESSAR

entrar en religió SV, ingressar en un orde religiós (EC)

Va entrar en religió a l’edat de vint-i-dos anys

prendre el vel, prendre estat, prendre hàbit, rebre l’hàbit, vestir l’hàbit, fer els vots

penjar els hàbits (ant.), deixar els hàbits (ant.)