INGENU

ésser un passerell SV, ésser una persona innocent, candorosa

Li prenen el pèl perquè és un passerell

ésser molt flamenc (ant.), ésser salat (algú) (ant.), ésser una espurna (algú) (ant.), ésser un gat vell (ant.)

ésser un tros de carn batejada SV, ésser mancat de caràcter / es diu de qui té poca picardia, de qui no té caràcter (IEC, R-M)

Sempre li prenen el pèl. És un tros de carn batejada / Aquell tros de carn batejada s’ha deixat enganyar(*, R-M)

combregar amb rodes de molí, combregar a la cuina

ésser un tros de pa (algú) (p.ext.)

no papar-ne ni una SV, no entendre res d’allò que hom diu, no adonar-se de res (IEC)

És petit encara per saber qui són els reis mags, no en papa ni una

no rascar-ne ni una, beure a galet

no rascar-ne ni una SV, no entendre res d’allò que hom diu, no adonar-se de res

Per molt que ho intenti, mai no en rasca ni una i no s’adona del que passa davant seu

no papar-ne ni una, beure a galet, mamar-se el dit

no veure-hi més enllà del nas SV, ésser excessivament ingenu (IEC)

Com pot ser que t’hagis cregut que hagi trobat, al carrer, una butlleta premiada. De vegades sembla que no hi vegis més enllà del nas

beure a galet, mamar-se el dit

pobre d’esperit SA, massa ingenu (IEC)

Té respostes pròpies d’una persona pobra d’esperit / No gosarà reclamar el que li pertoca; és un pobre d’esperit sense gens d’energia (*, R-M)

simple d’esperit, ésser un albat, tenir llana al clatell

tot d’un tros (p.ext.)

simple d’esperit SA, ingenu / dit d’algú molt ingenu (Fr, *)

Si no vigila li prendran el pèl, és simple d’esperit / Quin home més simple d’esperit!

pobre d’esperit, ésser un pau