INFUNDAT

de peu de banc SP, [sortida, idea, raó, etc.] que no té fonament ni il·lació (EC)

Això que diu és un argument de peu de banc; no deu saber què al·legar / Les seves justificacions són de peu de banc; no expliquen res (S’usa normalment com a complement dels noms argument, idea, justificació, raó, sortida, etc.) (R-M)

sense fonament

estàtua amb peus d’argila (p.ext.)

sense fonament SP, sense basar-se en res concret / de simple pensament, sense comprovació experimental, sense dades o indicis; casualment (R-M, A-M)

Són rumors sense fonament; jo sé del cert que no hi ha res del que diuen (R-M)

de peu de banc, no tenir solta ni volta, per misses a dir

de pura pensa (p.ext.)