INFUNDADAMENT

per misses a dir SP, per previsions infundades (R-M)

No te’l creguis pas; sempre parla per misses a dir; què sap ell d’allò que pot passar? (R-M)

sense fonament

amb coneixement de causa (ant.), perquè sí (p.ext.), sense més ni més (p.ext.)