INFREQÜENT

més clars que els campanars SA, es diu d’allò que només ve de tard en tard (IEC)

Els eclipsis totals de lluna són més clars que els campanars, em sembla que només n’he vist un en tota la meva vida

ésser clars, com els campanars per les vinyes

ésser el nostre pa de cada dia (ant.)