INFRASTRUCTURA

obres públiques SN, obres d’ús i d’aprofitament general i construccions destinades a serveis que vagin a càrrec d’organismes de l’administració (EC)

L’alcalde ha aconseguit grans millores pel que fa a les obres públiques