INFORMAT

al corrent (d’alguna cosa) SP, [estar] assabentat del que passa (IEC)

De seguida que vingui, posa’l al corrent de tot el que va passar ahir / El seu substitut no estava gaire al corrent d’aquest afer (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, tenir, etc. El complement és opcional) (R-M, EC)

al dia (d’alguna cosa), estar al cas (d’alguna cosa)

fer cinc cèntims (d’alguna cosa, a algú) (inv.)

al dia (d’alguna cosa) SP, assabentat del que passa

Cada matí llegeix el diari per estar al dia de l’actualitat (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, tenir, etc. El complement és opcional)

al corrent (d’alguna cosa), estar al cas (d’alguna cosa)

estar al cas (d’alguna cosa) SV, estar assabentat del que passa

Sempre té la ràdio engegada per saber què passa al món i, d’aquesta manera, està al cas de tot (El complement és opcional)

al corrent (d’alguna cosa), al dia (d’alguna cosa), en antena