INFORMAR

donar llengua (d’alguna cosa, a algú) SV, informar / posar algú al corrent d’alguna cosa, donar-li’n notícia, comunicar-li (R-M, *)

Dóna llengua al periodista de tot el que passa al poble / Per més que vaig preguntar, no em varen donar llengua dels fets que m’interessaven (*, R-M)

donar part (d’alguna cosa, a algú), fer saber (alguna cosa, a algú)

tenir llengua (d’alguna cosa) (inv.)

donar raó (d’algú o d’alguna cosa, a algú) SV, donar informació d’un fet, d’una conducta, d’un compte / donar una explicació, o simple informació, d’algú o d’alguna cosa (A-M, EC)

Aquelles memòries de l’autor donen raó de tot això / Vam preguntar per ella, i ningú no ens en va saber donar raó (Antigament també s’usava amb el verb retre) (*, IEC)

retre compte (d’alguna cosa, a algú)

demanar raó (d’algú o d’alguna cosa, a algú) (inv.)

fer-li entenent (alguna cosa, a algú) SV, fer saber, participar / donar a conèixer, fer a saber, comunicar (IEC, A-M)

No li vaig poder fer entenent quin dia s’acabava el terme d’inscripció (R-M)

fer saber (alguna cosa, a algú), fer sabedor (algú, d’alguna cosa)

donar-li entenent (alguna cosa, a algú) (p.ext.)

fer sabedor (algú, d’alguna cosa) SV, fer saber, comunicar / fer conèixer, donar notícia (R-M, EC)

Sipassa alguna cosa, fes-me’n sabedor / Després d’amagar la relació durant molt temps, va fer sabedor el seu pare del seu prometatge (EC, *)

fer avinent (alguna cosa, a algú), fer saber (alguna cosa, a algú), fer-li entenent (alguna cosa, a algú)

tenir notícia de (inv.), dir (alguna cosa) davant davant (p.ext.)

retre compte (d’alguna cosa, a algú) SV, fer una relació exacta d’alguna cosa (IEC)

En Manel ha anat a l’oficina per retre compte dels rebuts de l’any passat (També s’usa amb el verb donar)

donar raó (d’algú o d’alguna cosa, a algú)

retre comptes (d’alguna cosa, a algú) (v.f.), demanar compte (d’alguna cosa, a algú) (inv.)