INFORMÀTICA

base de dades SN, conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des de més d’un programa o aplicació, de manera que qualsevol d’elles pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar per això ni l’estructura ni les altres dades (EC)

Va introduir la informació a la base de dades de seguida / Tenim un especialista en confecció de bases de dades, que ens pot ajudar

centre de càlcul SN, lloc o departament (d’una organització) on es concentren i centralitzen les activitats i els recursos de caràcter informàtic (EC)

La Maria treballa en un centre de càlcul