INFLUENT

home de pes SN, home de gran importància, sia pel seu enteniment, sia per la seva virtut, autoritat, etc. (A-M)

És un home de pes / En Pep és un home de pes en el món audiovisual (També s’usa amb els noms dona, gent i persona) (IEC, *)

home de valor, peix gros, home de gran afer, ésser algú, vaca sagrada

de pes (p.ext.), tallar el bacallà (p.ext.), la plana major (p.ext.), d’alt rang (p.ext.), home de recapte (p.ext.), ésser un sant baró (p.ext.), tenir pes (p.ext.)

home de valor SN, persona d’alta categoria social (EC)

És un home de valor dins la societat catalana (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de pes, peix gros, ésser algú

de valor (p.ext.), tallar el bacallà (p.ext.), la plana major (p.ext.), d’alt rang (p.ext.), home de recapte (p.ext.)

tenir de bo (amb algú) SV, tenir influència / (en algun lloc o prop d’algú) ésser-hi influent (R-M, EC)

Son germà té de bo amb el propietari de l’empresa / Si et convé res d’aquesta secció, digues-m’ho, que jo hi tinc de bo / Parla amb ells, que hi tenen molt de bo i intercediran per tu (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (*, R-M, *)

portar-se bé (amb algú)

tenir bo (amb algú) (v.f.)