INFLUENCIABLE

deixar-se dur per SV, sotmetre’s / (per una passió, per un impuls) obrar per la força d’aquesta passió, d’aquest impuls (R-M, EC)

És massa dòcil; es deixa dur per uns i altres i no sempre l’aconsellen bé / Tu has de prendre les pròpies decisions i no deixar-te dur sempre / Has de ser més fred i no deixar-te portar per les emocions (També s’usa amb la forma deixar-se portar per) (R-M, R-M, *)

deixar-se passar les rodes per damunt, ésser un paperina

bo d’agombolar (p.ext.), deixar-se anar (p.ext.), seguir el corrent (p.ext.), deixar-se dur pel corrent (p.ext.)