INFLUÈNCIA

guerra psicològica SN, conjunt de mètodes emprats per a influir en les opinions, els sentiments i les creences d’un individu o d’un grup social, i més particularment dels seus membres més destacats i poderosos (EC)

Si utilitzes la guerra psicològica, segur que aconseguiràs que vingui / Aquell líder polític basava la seva estratègia per tenir adeptes en la guerra psicològica

donar guerra (a algú) (p.ext.), donar mala vida (a algú) (p.ext.), fer la guitza (a algú) (p.ext.)