INFLEXIBLE

de ferro SP, dur, inflexible (IEC)

Un cor de ferro / Castigar amb mà de ferro (IEC)

no perdonar ni penes ni fatigues