INFLAT

inflat com un bot SA, inflat. Ple / dit per a referir-se a algú o alguna cosa que està molt inflat, ple (R-M, *)

Va caure i té el peu inflat com un bot / El veig com un bot; deu patir alguna malaltia (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

inflat com una bóta

inflat com una bóta SA, dit per a referir-se a algú o alguna cosa que està molt inflat, ple

Des que li donen cortisona està inflat com una bóta / S’ha posat com una bóta (També s’usa ometent l’adjectiu)

inflat com un bot