INFINITAT

una infinitat de SQ, d’una manera infinita (IEC)

Hi ha una infinitat de nombres racionals (IEC)

una infinitud de, una pila de, un munt de