INFIDEL

fer banyes (a algú) SV, enganyar la parella, mancant a la fidelitat conjugal

Porta dos anys fent banyes al marit, però finalment ell se n’ha assabentat (També s’usa amb les formes fotre banyes (a algú) i fotre les banyes (a algú))

fer el salt (a algú)

portar banyes (inv.), anar carregat de front (inv.), tenir una relliscada (amb algú) (p.ext.)

posar banyes (a algú) SV, enganyar el marit o la dona / la seva parella, enganyar-lo mancant a la fidelitat conjugal (R-M, IEC)

Diuen que té un amant i que posa banyes al marit (R-M)

fer el salt (a algú), fer banyes (a algú)

posar les banyes (a algú) (v.f.), portar banyes (inv.), anar carregat de front (inv.), tenir una relliscada (amb algú) (p.ext.)