INFERIORITAT

menys…que SQ, expressió de comparació que denota inferioritat en qualitat o en quantitat

Ella menja sempre menys greixos que jo

més…que (ant.), tan…com (p.ext.), tant com (p.ext.), per damunt de (p.ext.)