INFELIÇ

ànima en pena SN, persona infeliç (EC)

Li han rebutjat el projecte i s’ha quedat a casa sola i trista; és una ànima en pena / Sempre va sol i escorredís com una ànima en pena pels carrers menys freqüentats (*, R-M)

ésser una ruïna (algú), no tenir esma

encantat de la vida (ant.), anar com un gos perdut (p.ext.), dur les ombres mortes (p.ext.), mort de gana (p.ext.)

pobre llàtzer SN, infeliç, pobre home (IEC)

Vaig veure aquell pobre llàtzer passejant sol / Ha vingut aquell pobre llàtzer demanant per tu (IEC, EC)

pobre desgraciat, pobre home, pobre diable

fet un sant Llàtzer (p.ext.)