INEXPRESSIU

sense ànima SP, sense vitalitat (R-M)

Les obres d’aquest pintor són sense ànima; tot hi és fred (R-M)

sense vida, sense nervi, sense esperit