INEXPRESSABLE

no tenir paraules SV, no bastar a dir / no saber com expressar en paraules allò que se sent (R-M, *)

Va tornar contentíssim del viatge; no tenia paraules per dir la seva satisfacció / La situació era tan dramàtica que no tenia paraules per a expressar el dolor que sentia (R-M, *)

no trobar paraules, no tenir boca

deixar (algú) sense paraula (inv.), quedar sense paraula (p.ext.)

no trobar paraules SV, no saber com expressar en paraules allò que se sent

No trobo paraules per dir-vos fins a quin punt us agraeixo el que heu fet

no tenir paraules, no tenir boca

no trobar les paraules (v.f.), deixar (algú) sense paraula (inv.), quedar sense paraula (p.ext.)