INEXPLICABLEMENT

com per encantament SAdv, d’una manera inexplicable

La porta rovellada es va obrir com per encantament

per art d’encantament, per art de màgia, per art de bruixeria

per art d’encantament SP, inexplicablement, sense esforç / com per miracle (R-M, IEC)

No creguis que podràs aprovar els exàmens per art d’encantament; cal treballar conscienciosament (També s’usa amb el nom encanteri) (R-M)

per art de màgia, com per encantament, per art de bruixeria, per fatifat

per art de bruixeria SP, inexplicablement / com per miracle (R-M, *)

Va desaparèixer per art de bruixeria; no l’he trobat mai més (R-M)

per art de màgia, com per encantament, per art d’encantament, per fatifat

per art de màgia SP, inexplicablement; sense esforç (R-M)

El pastís ha desaparegut per art de màgia; ningú no ha vist qui se’l menjava / En Joan va aprovar l’examen per art de màgia (R-M, *)

per art de bruixeria, per art d’encantament, per fatifat, com per encantament