INEVITABLEMENT

sense remissió SP, sense remei (IEC)

Està malalt sense remissió (També s’usa amb la forma sens remissió) (IEC)

de necessitat (p.ext.), no tenir remei (p.ext.), no tenir remei (p.ext.)