INEVITABLE

no haver-hi res a fer SV, no tenir solució (IEC)

Un metge de guàrdia digué que ja no hi havia res a fer / Li han demanat que s’encarregui del cas, però no hi ha res a fer, no s’ha deixat convèncer / Després de veure el suspens va anar a la revisió de l’examen, però no hi va haver res a fer (IEC, R-M, *)

no haver-hi obres a fer, no tenir remei, no ésser-hi a temps ni el combregar

no tenir retop (p.ext.)

no poder fer-hi més SV, ésser indefugible, forçós (R-M)

Quan ell parla, no puc fer-hi més, em poso nerviós / Cada cop que parlen d’ell, plora; no pot fer-hi més (R-M)

Déu hi faci més que nosaltres

no tenir altres tornes SV, no tenir altra solució, altre remei / no tenir altre remei, no poder obrar d’altra manera (IEC, EC)

De bon principi els va convidar a casa seva i s’hi han fet tan assidus que ara no té altres tornes que suportar-los a tota hora (R-M)

no tenir altre remei, per força, sense excusa

no tenir remei SV, no haver-hi solució o subterfugi possible (EC)

Ara no et preocupis més, que ja no té remei / Havia d’arribar tard sense remei, perquè el tren en què viatjava no havia estat puntual a l’hora de sortir (També s’usa amb les formes sense remei i no haver-hi remei)

no haver-hi res a fer, no haver-hi tutia, no ésser-hi a temps ni el combregar

anar de mal en pitjor (p.ext.), sense remissió (p.ext.)