INESTABLE

aguantar-se per un fil SV, tenir poca estabilitat, poca seguretat (R-M)

No toquis el quadre; el clau no està ben clavat; s’aguanta per un fil / No crec que duri gaire temps dreta aquesta casa: s’aguanta per un fil / Aquesta botiga s’aguanta per un fil que no hagi de plegar (R-M)

aguantar-se per un pèl, en fals, de tomballons

enganxat amb saliva dejuna (p.ext.)

aguantar-se per un pèl SV, tenir poca estabilitat, poca seguretat; resistir poc

Aquest prestatge s’aguanta per un pèl, està massa carregat de llibres i caurà / El seu matrimoni s’aguanta per un pèl: ja veuràs com se separen aviat

aguantar-se per un fil, caic no caic, de tomballons

enganxat amb saliva dejuna (p.ext.)

en fals SP, sense base estable / fallant allò que hom vol tocar o atènyer, d’una manera poc sòlida o poc estable, etc. (R-M, EC)

Cal apuntalar aquesta biga perquè està en fals; qualsevol dia podria caure (R-M)

aguantar-se per un fil, en joli, caic no caic

en joli SP, amb poc equilibri, sense sosteniment ferm, en perill de caure (A-M)

Aquell gerro està en joli, si no vigileu caurà

en fals, caic no caic

[Mall., joli: mot no registrat a l’IEC]

estar amb un peu dins i un a fora SV, inestable / no definitiu, destinat a ésser en breu temps reemplaçat per un altre (R-M, *)

Encara no ha passat el temps de prova a l’empresa; està amb un peu dins i un a fora; jo crec, però, que l’admetran (R-M)

estar amb un peu a dins i un a fora (v.f.), estar amb un peu a dintre i un peu a fora (v.f.)

fer esses SV, caminar sense estabilitat (R-M)

Quan surt de la taverna va fent esses com si estigués a punt de caure / L’han hagut d’agafar perquè feia esses (R-M, *)

fer tentines, anar de cantó

estar pet (p.ext.); portar una merda (p.ext.); ara caic, ara m’aixeco (p.ext.)

semblar la barca del mal temps SV, no tenir estabilitat (R-M)

Aquest automòbil sembla la barca del mal temps; que no té amortidors? (També s’usa amb el verb ésser) (R-M)

estar fet pols (p.ext.)