INESTABILITAT

temps incert SN, temps variable (EC)

L’home del temps ha pronosticat temps incert a les regions de l’interior