INERT

mà morta SN, mà que es deixa inerta i, així, obedient a qualsevol impulsió exterior (EC)

Deixa la mà morta, perquè pugui comprovar què li passa al canyell (També s’usa amb els noms braç, cama i peu)