INELOQÜENT

no saber-se treure les paraules de la boca SV, eloqüent (ant.) / parlar d’una manera no eloqüent (Fr, *)

No l’acabo d’entendre, perquè no se sap treure les paraules de la boca / Com que no se sabia treure les paraules de la boca, el discurs va ser pèssim

gastar facúndia (ant.), saber manejar la llengua (ant.), tenir facilitat de paraula (ant.), tenir la paraula abundant (ant.), de poques paraules (p.ext.), haver perdut la llengua (p.ext.), lligar-se-li la llengua (a algú) (p.ext.)