INDULGENT

ésser de la màniga ampla SV, ésser tolerant / ésser excessivament indulgent amb les faltes d’altri o les pròpies (R-M, IEC)

Ja sabia que ell era de la màniga ampla en qüestió de disciplina, però no creia que tolerés tant de desordre (R-M)

tenir la màniga ampla, tenir la mà blana

no perdonar ni penes ni fatigues (ant.), ésser de la màniga estreta (ant.), tenir la consciència molt ampla (p.ext.), tancar els ulls (a alguna cosa) (p.ext.)

tenir la mà blana SV, ésser indulgent / ésser molt tolerant (R-M, *)

Amb aquest xicot no es pot tenir la mà blana; necessita ésser corregit severament / El mestre té la mà blana i la seva classe és un desordre (R-M)

tenir la pia, ésser de la màniga ampla, tenir la màniga ampla

no perdonar ni penes ni fatigues (ant.), ésser de la màniga estreta (ant.), tenir la consciència molt ampla (p.ext.), tenir el cor bla (p.ext.)