INDUIR

embarcar els altres i quedar en terra SCoord, induir els altres a actuar mentre hom no participa en un afer

Té molt de poder de convicció i sovint embarca els altres i es queda en terra; de manera que ell mai no en surt perjudicat

capità aranya

inflar el cap (a algú) (p.ext.)

ja hi estem anant O, expressió que invita a emprendre quelcom immediatament (R-M)

Si cal comprar pa per a demà, que és diumenge, ja hi estem anant; és hora de tancar (R-M)

(a algun lloc) falta gent (p.ext.), (a fer alguna cosa) falta gent (p.ext.)