INDUBTABLEMENT

de llarg SP, sense cap mena de dubte

Aquesta noia guanyarà la competició de llarg / És, de llarg, el millor candidat

sens dubte

de ciència certa (p.ext.)