INDUBTABLE

article de fe SN, veritat que cal creure perquè és revelada per Déu / dogma. Indubtable / allò que mereix ésser cregut (EC, R-M, IEC)

La seva paraula és article de fe; no menteix mai / Si t’ho ha assegurat, t’ho pots creure; tot el que diu és article de fe (R-M)

no tenir retop (p.ext.)