INDISCUTIBLEMENT

com dos i dos fan quatre SAdv, amb gran claredat, amb tota evidència / de manera segura, indubtable, contundent (A-M, EC)

Això és així, com dos i dos fan quatre!

com dos i dos són quatre, tan cert com tu i jo ara som aquí

de ciència certa (p.ext.), posaria la mà al foc i no em cremaria (p.ext.)

com dos i dos són quatre SAdv, indiscutiblement, de manera segura / de manera segura, indubtable, contundent (R-M, EC)

Ja ho crec, que haurà de fer-ho! Com dos i dos són quatre! No li permetran pas de defugir-se’n (R-M)

com dos i dos fan quatre, tan cert com tu i jo ara som aquí

de ciència certa (p.ext.), posaria la mà al foc i no em cremaria (p.ext.)